”Illegal jakt på varg ökar”

Olof Liberg, vargforskare vid Grimsö forskningsstation på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Foto: Mikael Risedal
Textstorlek:

I den uppmärksammade jakthärvan i länet anklagas flera personer för att bland annat ha dödat varg illegalt. Vargar som dödas illegalt i Sverige har ökat. Det visar både en forskningsrapport som kom ut år 2012 och en ny forskningsrapport som snart är färdig.

– Mellan år 1999 och 2008 berodde 50 procent av den totala dödligheten av varg på illegal jakt, säger Olof Liberg som är vargforskare vid Grimsö forskningsstation på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Han var med och forskade om tjuvjakt på varg genom det skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulv som resulterade i en rapport år 2012.

Nu arbetar han tillsammans med kollegor på en ny rapport om den illegala vargjakten där resultatet presenteras i en rapport som snart är färdig.

– Vår data tyder på att den illegala jakten har ökat efter 2011. Det har inte skett någon tillväxt i vargstammen på 2–3 år. Den illegala vargjakten är förmodligen en del av orsaken till det.

Men några exakta siffror för den nya rapporten vill han ännu inte ge:

– Vi kommer att skicka rapporten för granskning, det kan bli till någon amerikansk eller engelsk tidsskrift som är specialiserad på naturvård som granskar om den håller vetenskapligt.

– Det kan ta lite tid, i bästa fall tre veckor och i värsta fall ett par månader. Jag hoppas på att det blir klart innan jul.

Vad beror det på att den illegala jakten har ökat?

– Varg har alltid varit en kontroversiell djurart. Många tycker illa om varg eftersom den dödar får, kor och hundar. För jägarna är det en konflikt om viltet. På många håll har älgstammarna minskat.

Hur går forskningen till?

– Nu har vi använt en ny metod. Normalt sätter vi radiosändare på ett stort antal djur och följer dem. Den förra rapporten byggde på data från 104 radiomärkta vargar. Vid illegal jakt skjuts sändaren ofta sönder direkt vid dådet. Men att vi tappar kontakten med radiomärkta vargar kan också bero på att batteriet tagit slut eller på andra tekniska problem. Vi måste göra en enskild bedömning i varje enskilt fall vad orsaken är.

Med den nya metoden tar de istället hjälp av länsstyrelsens årliga inventeringar av vargstammen och DNA-analyserna som identifierar vargindivider.

– Honorna och hanarna håller ihop året om, livet ut. Vi följer vargparet tills den ena eller båda har dött av en känd orsak eller försvunnit. De flesta av dem som inte dött genom exempelvis laglig jakt, trafikolyckor eller någon annan naturlig orsak har förmodligen dött av illegal jakt. En del hittar vi, det handlar om knappt hälften av dem som har försvunnit.

Är siffrorna i rapporten verkligen tillförlitliga?

– Det får våra kollegor avgöra i granskningen.

Männen som misstänks för att ha dödat varg illegalt, misstänks även ha dödat lodjur och Kungsörn.

– Det är ovanligt. Det finns ingen anledning att döda örn. Örn är inte ett kontroversiellt djur så som varg är och lodjur tar inga hundar, men de tar rådjur.

Flera hundra gram av det dödliga giftet Karbofuran hittades hos en av de misstänkta personerna under en razzia som polisen gjorde. Misstanken finns att han har preparerat utlagt kött som lockbete för vargar.

– Det kan förklara varför även örn dött, om man preparerar kött får alla köttätande djur i sig det.

– Är avsikten att döda varg så är det impopulärt att använda gift. Men det har förekommit att gift har hittats i kadaver. Det vanligaste är att man skjuter vargen och sedan gräver ned den.

Forskningen om illegal vargjakt fortsätter.

– Vi har fått stora anslag till det från EU och Sverige.