Tuffa utmaningar men vinterfodret är säkrat

Textstorlek:

Länet/Heby Sommarens torka kommer att påverka landets bönder och konsumenter lång tid framöver. Flera verksamheter drabbas, bland annat ridskolor som lider brist på foder och tvingas betala dyrt för att hålla verksamheten igång.

En fråga till Upplands Ridsportförbund om hur det ser ut i deras verksamhet och om några åtgärder vidtagits svarar Annelie Andersson, distriktskonsulent Upplands Ridsportförbund:

– Man har agerat både från lokala föreningar och Svenska ridsportförbundet. Från förbundets sida har man tagit fram en mall för att söka stöd från kommunerna för extra höga foderkostnader.

Vidare har det arrangerats frågekvällar på lokal nivå och en hel del goda råd har publicerats av bland annat SLU:s foderexpert Cecilia Mûller. Sen har länets föreningar jobbat vidare utifrån de förutsättningar som finns.

En av dessa föreningar är Heby ryttarförening. Här rullar verksamheten på, men att det är tufft intygar Jenny Dahlén som är ordförande i föreningen.

– Ja, det har varit en tuff sommar. Men vi har säkrat foder till våra ridskolehästar i vinter. Vår leverantör har dock fått säga nej till andra kunder för att kunna leverera till oss, vilket vi är oerhört tacksamma för, säger Jenny Dahlén och tillägger att de också kommer att dryga ut hösilaget med havrehalm.

Hon berättar att foderkostnaderna har ökat betydligt jämfört med 2017 och föreningen kommer att söka extra stöd hos kommunen.

– Terminens avgifter var redan satta när torkan var ett faktum så vi kunde inget göra då men vi kommer att se över avgifterna till vårterminen. Det är tufft med ekonomin och det är en ständig balansgång.

Heby ryttarförening har plats för 14 ridskolehästar och sju privathästar. Och de privata innebär både inkomst och arbetskraft.

Jenny Dahlén berättar att de anordnar Pay and Jump för att få in pengar till föreningen. Pay and Jump kostar inte lika mycket för klubbarna men man följer tävlingsreglementet.

– Man funderar om nedgången av antalet anmälda till tävlingar har med torkan att göra. Att man helt enkelt inte har råd att tävla lika mycket som tidigare, säger Jenny och fortsätter:

– Tack vare stora ideella insatser klarar vi ekonomin så här långt, men man undrar ju hur länge vi orkar.

Nu jobbar föreningen på att strukturera upp ansvarsområden och genomför bland annat en kurs i flera delar hos ridsportförbundet.

– Det blir inte övermäktigt om man som föreningsmedlem eller styrelsemedlem får en begränsad uppgift som man är intresserad av och duktig på, säger Jenny och fortsätter:

– Just nu är det få som gör mycket, och det är vi nog inte ensamma om. Men vår önskan är att fler skulle behöva göra mindre.

Jenny berättar att de exempelvis har en grupp som ansvarar för anläggningen och en annan grupp är på gång med sponsring.

– Vi har bra beläggning och värnar om alla som vill vara med, och vi har flera nya medlemmar bland de yngre, säger hon.

– Utmaningen är att få allt att gå runt ekonomiskt, men vi har många engagerade föräldrar som hjälper till och såväl styrelsen som alla andra kommittéer och funktionärer arbetar hundra procent ideellt.

Närmast kommer Jenny Dahlén och övriga att se över hagar så att hästarna ska kunna vistas ute längre.

– Mer utevistelse innebär bättre hälsa för hästarna och färre arbetsuppgifter för ridlärarna, säger hon.