Kontant betalning, tack!

Textstorlek:

Kontanter som betalningsmedel håller på att fasas ut, vilket ogillas starkt av boende och företag på landsbygden. Med rätta!

Nu varnar företrädaren för det så kallade Kontantupproret, Björn Eriksson, för utvecklingen. Att frånta medborgarna möjligheten att använda kontanter är att leda dem rakt in i en digital diktatur, konstaterar den före detta rikspolischefen och landshövdingen, enligt Svenska YLE.

Hans uttalande är måhända tillspetsat, men fångar ändå väl de varningar som framförts från andra håll, om än med annat språkbruk.

De stora bankerna har mer eller mindre övergett kontanterna. De mindre och fristående sparbankerna i landet säger sig dock fortfarande ha pengar kvar i bankvalven.

Vissa näringsställen i städerna nästan skryter om att de är ”kontantlösa”. I stället för att uppmuntras borde de kanske bojkottas? Utvecklingen mot det kontantlösa samhället går nämligen för snabbt. Och en total frånvaro av kontanta betalningsmedel är som sagt inte ens önskvärd.

Bankerna vill eliminera risken med kontanthantering av säkerhetsskäl. I stället övervältras nu rånrisken på landsbygdsföretagaren och föreningskassören.

Dessutom får landsbygdsföretag problem med hantering av växelkassor och insättning från kontant försäljning. Problemet märks inte minst under sommaren och nu i advents- och juletider, när kunder strömmar till och utländska besökare vill betala kontant.

Andra som har anledning att klaga är äldre och barn, eller nyanlända invandrare och papperslösa som alla riskerar att hamna i en utsatt position när kontanterna fasas ut eller inte längre gäller.

Ett samhälle utan kontanter är inte bara ett odemokratiskt samhälle, utan ett samhälle som är utsatt för stora säkerhetsrisker.

Stefan Ingves, chef för Sveriges Riksbank, har pekat på vikten av att behålla kontanterna i samhället för att stå emot kriser och störningar. Han ser en fara i att vi överlåter hela betalningssystemet åt enbart privata aktörer som banker och kortföretag. Riksbankschefen framhåller kontanter som ett mer tillförlitligt alternativ om krisen kommer.

Och apropå kris så har även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppmanat allmänheten att alltid ha en summa kontanter hemma. Om krisen kommer, till exempel i form av en störning i elförsörjningen, kan digitala betalningssystem krascha. Då är det enbart kontanter som gäller.

Slutsatsen av allt detta är att det smarta betalningsmedlet kontanter måste värnas. Cash is King. Vi kan alla dra vårt strå till stacken och tänka oss för innan vi tar fram kortet för att betala småsummor i kiosken eller affären.

Stat och kommun har huvudansvaret, liksom privata banker och butiker. ”Kontantfritt” är inget att skryta med, de som skyltar med detta borde kanske i stället skämmas…