Familjecentral öppnad

Susanne Ekholm, verksamhetschef på familjecentralen i Köping. Foto: Privat
Textstorlek:

Nu har en familjecentral öppnat i Köping. Familjecentralen ligger på adressen Esplanaden 8, i ett annex i anslutning till det före detta Tingshuset. Kommunen har aldrig tidigare haft någon familjecentral och tanken är att det ska vara en plats där föräldrar och barn kan ha gemenskap med andra.

Familjecentralen har smygöppnat, men den 15 januari är det invigning av familjecentralen med specialinbjudna, bland annat politiker, och den 17 januari slår portarna officiellt upp för allmänheten.

På familjecentralen kommer det att finnas öppen förskoleverksamhet för föräldralediga med barn, det kommer också att finnas en mödravårdscentral med barnmorskor och barnsjuksköterskor. Under vissa är även socialtjänsten på plats.

– Det har inte funnits någon familjecentral i Köping tidigare, men det finns i kommuner runtomkring oss, säger Susanne Ekholm som är verksamhetschef för familjecentralen.

– Det här ett utvecklingsprojekt som vi jobbat med i ett par-tre år, men på grund av olika omständigheter har det gått i stå. Men sedan har vi drivit igång det igen, berättar Susanne Ekholm vidare.

Familjecentralen blir som en mötesplats för föräldrar med barn.

– Det blir en plats för föräldrar med barn att träffa andra föräldrar med barn. Jag förstår, utifrån BVC, att många föräldrar känner sig ensamma. Jag tror att familjecentralen kan råda bot på ensamheten.

–Men det blir även en plats för föräldrar att få råd kring sina barn. Vi kommer att anordna tema kring barns hälsa med föreläsning om tandvård till exempel. Föräldrarna får också vara med och påverka vilka föreläsningar som genomförs.

I början kommer familjecentralen att hålla öppet två dagar i veckan, men dessa tider kan komma att påverkas framöver om önskemålet finns att familjecentralen ska ha öppet på fler tider.