Läckage på Ekängsbadet

Textstorlek:

Den nyrenoverade bassängen på Ekängsbadet håller just nu på att fyllas på med vatten inför besiktningen. Under påfyllningen upptäcktes ett smärre läckage i ett dräneringssystem, vilket innebär att nyöppningen av Ekängsbadet förskjuts ytter­ligare en tid.

Påfyllningen av bassängen är en utdragen process eftersom vattennivån enbart höjs med två decimeter per dygn. Orsaken till att bassängen fylls på så långsamt är dels att trycket inte ska bli så stort och dels att konstruktionen ska hinna sätta sig.

– Det är nödvändigt av hänsyn till poolduken och trycket på betongen förklarar Jan Helghe som är tillförordnad teknisk chef i Surahamars kommun.

Läckaget i dräneringssystemet upptäcktes när vattennivån i bassängen kommit upp till 50-60 centimeter.

– Då fick vi tappa tillbaka till 15 centimeter och mer eller mindre börja om från början. Det innebär att påfyllningen tar ännu längre tid berättar Jan Helghe.

Tidigare fanns en förhoppning om att Ekängsbadet kanske skulle hinna öppnas i melllandagarna men det är inte längre realistiskt.

​Jan Helghe kan inte uttala sig om vilket datum badet kommer att öppnas för allmänheten, men förmodligen blir det någon gång under januari 2019.

– Jag kan inte ge något närmare besked än så eftersom jag i nuläget själv inte vet mer.

När bassängen är helt fylld kommer oberoende besiktningsmän att utföra täthetsprover och en besiktning av rörsystemen. Först när besiktningen är helt klar kommer ett besked om huruvida det är något mer som behöver åtgärdas.

Ekängsbadet, som är det enda badhuset i Surahammars kommun har varit stängt sedan 2016, då man hittade omfattande säkerhetsbrister. Bland annat rörde det sig om sprickor i bassängen och ventilation som behövde ses över. Delar av innertaket hade också skadats av att det regnat in. Stängningen har bland annat inneburit att skolorna i drygt två år fått åka till andra kommuner för att eleverna ska få den simundervisning de har lagstadgad rätt till.

Den renovering som nu gjorts har kostat drygt sex miljoner. Utöver de åtgärdade säkerhetsbristerna har den också omfattat en uppfräschning av badhusets omklädningsrum samt förbättrad tillgänglighet. Bland annat finns nu en lift som underlättar nedstigning i bassängen.Entreprenören har gett en garanti om att allt ska hålla i åtminstone ett decennium framåt.