Naturnära jobb avvecklas

Mohammed Khaled, Masoud Tarakhei och Hasibullah Mojaheddi ingick i ett av Västmanlands arbetslag för Naturnära jobb och uppskattade att arbeta i skogen. Bland annat har de röjt vid Färnebofjärden. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

I den budget riksdagen nyligen röstat igenom fanns inget utrymme för satsningen Naturnära jobb. I Västmanland avvecklades verksamheten redan innan årsskiftet trots att de anställda var kontrakterade till maj nästa år.

Nu återstår för de anställda bara att ur sina personalutrymmen och bilar och lämnade in sina motorsågar och andra verktyg.

Satsningen Naturnära jobb har funnits sedan förra årsskiftet. Det handlar om statliga anställningar i skog och mark för långtidsarbetslösa och nyanlända personer. I Västmanland har sammanlagt 44 personer uppdelat på fyra arbetslag haft en sådan anställning. I Uppsala och Tierp har ytterligare 32 personer haft Naturnära jobb. Dessutom har tre arbetsledare, en matchningsresurs och en distriktssamordnare varit anställda. Två av arbetslagen har utgått från Västeråstrakten och två från Fagerstatrakten.

Skogsstyrelsen har haft arbetsgivaransvaret och utbildat, anställt och betalat ut lön till de deltagande, men Länsstyrelsen och till viss del Trafikverket har ordnat fram jobben i naturreservat och ut med vägar.

Arbetslagen har bland annat markerat leder och röjt sly utmed vägar och i naturreservat. De har haft hela länet som arbetsområde och bland annat utfört uppdrag i Hälleskogsbrännan och i Färnebofjärdens nationalpark. I somras satte de under den extrema torkan upp stängsel för att skapa nya betesplatser åt djuren.

Jan-Inge Tobiasson är förvaltare på avdelningen för natur och den på Länsstyrelsen västmanland som varit ansvarig för Naturnära jobb.

– Det här var ett tråkigt besked för de som är inblandade, särskilt att man avvecklar så snabbt.

– De här arbetslagen har varit en mycket bra resurs. Mycket skog har blivit uppröjd. Sådant vi inte haft råd och tid att göra har blivit verkställt tack vare Naturnära jobb. För bara någon dag sedan var vi med Fagerstalaget i Bredmossens naturreservat och röjde gran. Trivseln har varit hög bland de anställda och var de än har gått har de mötts av positiva kommentarer säger Jan-Inge Tobiasson.

Också Josefina Sköld spm är gruppchef på Skogsstyrelsen i Uppsala – Västmanlands distrikt beklagar att satsningen läggs ned.

– Vi hoppades in i det sista på att kunna fortsätta programperioden ut. Våra deltagare i Fagersta och Västerås blev, även om de var förberedda på detta scenario, väldigt besvikna. För de flesta innebär detta att gå tillbaka till öppen arbetslöshet från januari och såklart stor ovisshet om framtiden. Projektet har varit mycket uppskattat bland deltagarna berättar Josefina Sköld.