Varning för ”bättre människor”

Textstorlek:

När världen kokar måste vi hålla huvudet kallt och hjärtat varmt. Många vill göra något för klimatet. Frågan är bara vad, och hur.

16-åriga Greta Thunberg ”skolstrejkar”. Visst är det tveksamt att skolka, även för ett högre syfte, men Gretas tilltag är oskyldigt jämfört med de klimataktivister som vill gå betydligt längre enligt devisen ”ändamålet helgar medlen”.

”Kör över vårt folk”, löd rubriken i Expressen (24/1 2019) där 87 influencers krävde att statsministern ska agera litet mer diktator för att få oss oupplysta att skärpa oss. ”Vi kan uppenbarligen inte hantera friheten.” ”…därför måste du också uppfostra oss att bli bättre människor”, skrev de.

Artikeln är ett tecken i tiden. SvD-reportern Lars Berge beskrev den 3/2 miljörörelsen och en del av dess rötter, där man kan hitta kopplingar till nationalsocialism och fascism. Dagens miljöengagemang i allmänhet ska givetvis inte kopplas ihop med dessa mörka krafter, det ska verkligen betonas.

Men tyvärr gör sig dessa totalitära krafter åter gällande, vilket oroar Lars Berge, själv miljövän och klimatengagerad. Etikprofessorn Torbjörn Tännsjö vill avskaffa demokratin och införa en ”global despoti” (DN 29/11 2018).

Biologen Edward O Wilson tycker att man ska tvångsförflytta alla människor och inrätta naturreservat på halva jordklotet. Klimatfilosofen och författaren Roy Scranton pekar på att det mest effektiva sättet att begränsa sitt ekologiska fotavtryck är att begå självmord. Han har ännu inte gått från ord till handling…

Värst är nog ekologisten Pentti Linkola som kallar demokratin skadlig och vill se den avskaffad. I stället bör en upplyst elit styra en etniskt homogen nationalstat. Linkola beundrar nazisternas ”progressiva miljöpolitik” men också att de lyckades genomföra ett program för utrotning av människor (främst judar, min anm.), eftersom en deci­mering av jordens befolkning är av största betydelse.

Drastiska men varnande exempel. Låt dem bli en upp­maning till oss att behålla ett kritiskt tänkande när vi en­gagerar oss för klimatet. För ett fortsatt engagemang behövs!

I kampen mot klimathot och miljöförstöring får var och en agera både drastiskt och radikalt, så länge man inte skadar andras liv och egendom.

Miljökampen omfattar också demokratiska beslut, med respekt för rättsliga principer och frihet. Internationella överenskommelser kommer också att vara fortsatt viktiga i kampen för klimatet.

Men se upp! När regimer och ideologer till höger och vänster försökt att ovanifrån skapa ”bättre människor” har det slutat illa, oavsett syfte.

Det är inte genom att offra människovärde, rättsstat, demokrati och frihet – värden som bygger vår civilisation – som vi räddar världen, eller klimatet.