Ta Säpos varning på allvar

Textstorlek:

Den fruktansvärda terrorattacken i Christchurch i Nya Zeeland chockar världen. I skrivande stund uppgår dödssiffran till 50. Tragiken är ofattbar, dådet visar hur våld föder våld om hämnd och hat ges utrymme.

Kan detta hända i Sverige? Hoten mot vårt land är skiftande och mer omfattande än på länge, enligt Säpos Årsrapport 2018. Vitmaktrörelsen växer, antalet våldsbejakande islamister är fler än någonsin och s.k. autonoma kan komma att påverkas av debatt kring köttätande, djurhållning och klimatkris.

Även om vitmakt-rörelsen växer så utgör det största hotet, när det gäller terrorattentat, av våldsbejakande islamism. En orsak är att det så kallade kalifatet, som mördarsekten IS byggde upp, har fallit. Säpo säger sig ha koll på de många svenska IS-anhängarna. Men om alla skulle komma tillbaka samtidigt blir utmaningen stor, menar man.

Allt detta ställer ökade krav på att värna ”de mest skyddsvärda” verksamheterna i samhället, enligt Säpo. Myndigheterna har inte hängt med och säkerhetsskyddet har inte ökat i samma takt som hotet från illvilligt användande av ny teknik från Ryssland och Kina. Säpo behöver mer teknikkunnig personal, slås det fast.

Att minska sårbarheten är en uppgift för hela samhället, menar Säpochefen Klas Friberg. Medvetenheten om externa och interna hot måste höjas. Säpos rapport i förra veckan har fått stor uppmärksamhet, men hur följs den upp? Inom myndigheter, i kommuner, på arbetsplatser, i skolan? Av oss var och en?

Även hur vi agerar på sociala medier har blivit en fråga för Säpo. Enskilda högerextrema personer i den digitala världen som sprider hat, sår motsättningar och uppmanar till våld skapar sig en digital plattform. Säpos framtidsspaning går ut på att dessa individer kan närma sig de mer organiserade extrema vitmakt-miljöerna.

Detta skulle kunna bli en stor utmaning för samhället, varnar säkerhetspolisen. Det fasansfulla massmordet i Christchurch understryker allvaret i farhågan. Kan det hända där så kan det hända här. Norge bearbetar ännu minnet av den skändliga Utöya-massakern.

I dagsläget förmår dock dessa grupper inte ”ändra det demokratiska statsskicket som helhet”, slår Säpo fast. Ett lugnande besked, för tillfället.

Staten har det yttersta ansvaret för skyddet av medborgarna, men vi har själva ett medansvar, inte minst i det digitala umgänget. Just detta påpekade Säpochefen i tv-intervjun i söndagens Agenda.

Varför inte börja med att ta avstånd från hat och grovt språk på nätet, lugna ner samtalstonen, tala väl om folkvalda, kritisera konstruktivt och sprida positiva budskap.

Vaksamhet och fri åsiktsbildning kan mycket väl kombineras med artighet och god ton.

Så kan vi alla ta ansvar för Sverige.