Staten sviker landsbygden – igen

Textstorlek:

Arbetsförmedlingen, AF, presenterade i förra veckan sin plan på att lägga ner drygt 130 kontor. Exakt vilka är inte klart men myndigheten antyder att det till största delen handlar om ”små kontor i glesbygdsområden. Även mellanstora kontor berörs, de som ligger nära andra kontor som är lokaliserade vid en knutpunkt”.

Det var väl knappast detta som var syftet i januariöverenskommelsen när S och MP gjorde upp med C och L om en rad konkreta politiska punkter.

Ett historiskt misstag, kallar Britta Lejon, ordförande för fackförbundet ST, beslutet. Britta Lejon påpekar att de kontor som det sannolikt gället står för en liten del av den totala kostnaden men att de är oerhört effektiva. Av något skäl har dock ledningen bestämt sig för att just denna åtgärd behöver vidtas för att möta riksdagens budgetkrav.

Trots att ansvarig minister Ylva Johansson uttryckligen avrådde AF:s generaldirektör Mikael Sjöberg från att fatta beslutet så togs det i styrelsen. Efter det krävde Centerpartiet och Liberalerna att generaldirektören borde få respass, vilket sannolikt kommer att ske. Kanske har det redan inträffat när detta når läsarna.

Martin Ådahl, talesman (C ) i arbetsmarknadsfrågor, menar att vissa kontor, i synnerhet i storstäderna, kan behöva läggas ner, men att det är viktigt att de är närvarande medan den nya organisationen byggs upp. Kloka ord.

AF:s beslut är uttryck för en storstadsinställning som tyvärr får fritt spelrum i en del statliga instanser. Som tidigare påpekats i denna spalt stänger staten ner viktiga funktioner i landsbygden snabbare än befolkningsminskningen på dessa utsatta orter. Och snabbare än vad företagen gör.

Ytterligare bekräftelse på hur landsbygden negligeras framkom i SVT:s nyhetssändningar nyligen. Mindre vägar förfaller i både norr och söder. Frustrationen hos pendlare tilltar.

Redan hösten 2018 kom chockbeskedet att Trafikverket övervägde att dra in underhållet för 52 statliga vägar. Det väckte stark kritik på flera håll, eftersom det främst skulle drabba företagare på landsbygden, konstaterade Lantbrukets affärstidning, ATL.

Arbetsförmedlingens kontor och Trafikverkets underhåll av vägnätet är två exempel på hur statliga instanser åter sviker landsbygden och koncentrerar alltmer till städerna. Exempel är posten, Systembolaget (tillåt gårdsförsäljning!), Försäkringskassan och ytterligare andra.

Stadsfixeringen och den statliga frånvaron på mindre orter spär på misstron i bygderna mot samhällsmaskineriet. Tilliten i samhället urholkas när medborgare som betalar skatt precis som stadsborna känner att de inte får tillbaka det som stadens befolkning får.

Detta riskerar att öka polariseringen mellan stad och land och mellan grupper.

Det är dags att stoppa den utvecklingen nu.