Stor brist på lamm till påsk – 20 procent färre djur i år

Textstorlek:

På Norrby gård utanför Kungsör kulminerar lamningen under denna vecka. Men på grund av den extrema sommaren är vårlammen 20 procent färre än ett normalår. Lammproducenten Tomas Olsson menar att det är framförhållning som gäller för den som vill bjuda på lamm i påsk.

Norrby gård som drivs av makarna Olsson, är länets största lammköttsproducent med en besättning på 1 000 tackor.

Den extrema fjolsommaren blev en utmaning för verksamheten med foderbrist, mindre avkastning från betesvallar och en hetta som påverkade besättningens fettansätning.

– Vi betäckte färre tackor eftersom de inte var i kondition att lamma. Vid dräktesscanningen såg vi att många tackor var tomma. Det har vi aldrig varit med om tidigare, säger Tomas Olsson och fortsätter;

– Vår analys är att hettan även påverkade baggarnas spermier.

En tacka är dräktig i fem månader och lammar en gång om året men för att konsumenten ska få lammkött året om sker lamning två gånger om året. 2018 producerade gården runt 700 vårlamm, i år är siffran 400. Enligt Tomas Olsson som även är ordförande i branschorganisationen Lammproducenterna är situationen den samma i hela Sverige, så priset på köttet förväntas öka.

– Västmanland drabbades av torkan men det var inte värst här. Till exempel Blekinge och Öland hade det värre. Konsekvenserna av torkan kommer att påverka under lång tid, det måste man vara medveten om. Det tar flera år att bygga upp en produktion, så det är viktigt att vända trenden till det positiva och skapa framtidstro till lammkött, berättar Tomas.

För att få ekonomi i produktionen är lammproducenter i stort sett självförsörjande när det gäller bete och foder, något som inte var möljigt under 2018. På Norrby gård fick besättningen tillskotts­foder redan under sommaren.

– Vi visste inte vad vi skulle göra. Det var stressande att ha 1 000 lamm på bete men inget foder. Så vi tog beslutet att köpa in pellets för det fanns inget alternativ.

Hur ser tillgången på lammkött ut inför påsk?

– Det är alltid brist på lamm vid påsk men det är större brist i år. Den som vill äta svenskt lamm måste vara ute i god tid.

Sandra Fonnisson