Årsmöte

Textstorlek:

Onsdagen den 27 februari hade Ramnäs-Virsbo hembygdsförening sitt årsmöte i Söderhammar. En tyst minut hölls för de 11 medlemmar som avlidit under året som gått.

Gudrun Lager läste en passande dikt av Bo Zetterlind ” Vals för Livet”.
Gudrun Smeds valdes till ordförande för mötet och Gudrun Lager till sekreterare.
Styrelsen fick godkännande av mötet att fortsätta ytterligare ett år.

Anders Fläcke från Västmanlands hembygdsförbund gästade oss och passade på att informera vad som händer inom förbundet.

Efter förtäring av Birgith Källmans fantastiska smörgåstårtor var det dags för filmvisning.
Oiva Berg visade sin film om Ramnäsbon och kantelebyggaren Heimo Kieränen.

Kantele är ett triangelformat stränginstrument av cittratyp. Det är vanligt i östersjöfinsk folkmusik och har fått status som Finlands nationalinstrument.

Vi fick se hur Heimo skickligt hanterade olika träslag såsom tall, blodbok och björk. Det från början hårda träet som mjukades upp och böjdes i önskad form.

Han avslutade med att spela några finska visor på det vackra och klangfulla instrumentet.