Årsmöte för hembygdsförbund och fornminnesförening

Stolta eldsjälar som fått ta emot hembygdsförbundets hedersdiplom. Från vänster Ulla Wallén, Stig Svärd, Bo Bergkvist, Inger Bergkvist, David Lunde och Carl-Magnus Gagge som delade ut diplomen. Foto: Ann Österberg
Textstorlek:

Lördagen den 29 april 2017 hade Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening årsmöte i Irsta bygdegård.

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening är dels en intresseförening med omkring 350 enskilda medlemmar och 30-talet stödjande medlemsorganisationer och dels Hembygdsförbund för Västmanlands län. Hembygdsrörelsen i Västmanland omfattar 51 hembygdsföreningar som tillsammans har närmare 10 000 medlemmar.

Dagen inleddes med kaffe i Irsta bygdegård, därefter åkte församlingen ut på studiebesök i området. Deltagarna kunde välja på att besöka Irsta kyrka, Hagbyholms gård och Gäddeholms ladugård. Efter en lunch på cafeet i Gäddeholm samlades alla för årsmöte i bygdegården.

Det var 90 personer från hela länet som deltog i årsmötet. Mötet inleddes med utdelning av hedersdiplom. Diplomen tilldelas ”person som inom någon av hembygdsföreningarna gjort sig förtjänt eller som med annan lokal anknytning inom länet gjort en kulturgärning utöver det vanliga”. I år har fem diplom delats ut. Det var Bo och Inger Bergkvist från Norrby Hembygdsförening, David Lunde från Svedvi Berg Hembygdsförening, Stig Svärd från Skultuna Hembygdsförening och Ulla Wallén från Badlunda hembygdsförening som fick ta emot hedersdiplom och en blomma ur länsmuseichef Carl-Magnus Gagges hand.

Hembygdsförbundets verksamhetspris delades ut till Hembygdsföreningen Karmansbo Bruksmiljö. Verksamhetspriset tilldelas en Hembygdsförening som ”genom sin verksamhet gjort speciella insatser för att bevara och stärka intresset för kulturmiljöer i länet”. Karmansboföreningen tilldelades priset för sitt långvariga och målmedvetna arbete för att levandegöra bruksmiljön i Karmansbo.

Årets Verksamhetsbidrag från Västmanlands Hembygdsförbund delades ut till fem föreningar. Bidraget kan sökas för projekt och aktiviteter som stärker föreningarna och som kan komma att ge dem flera medlemmar. Årets bidrag gick till Medåkers Hembygdsförening som fick 24 000 kr som bidrag till tryckkostnader för en bok.

Svedvi Berg Hembygdsförening tilldelades 5 000 kr till omkostnader vid arbete med skriva en bok. Föreningen Hembygdsjournalen fick 3 000 kr för att marknadsföra tidningen. Sala Hembygdsförening tilldelas 5 000 kr till inköp av en TV-skärm. Fläckebo Hembygdförening fick 15 000 till att ställa iordning en plan för spel och lek och för att tillverka en vägvisare.

Vid årsmötet omvaldes Bengt Wallén, Badelunda Hembygdsförening som ordförande. Övriga styrelsemedlemmar är Tomas Ahlin, Sala Hembygdsförening, Stefan Aurusell, Kungsörs Hembygdsförening, Marianne Atlegård, Västerås Hembygdsförening, Knut Barr, Kungsörs Hembygdsförening, Lars Ekegren, Fagersta/Västanfors Hembygdsförening, Oddvar Falk, Lundby Hembygdsförening, Anders Fläcke, Västerfärnebo Hembygdsförening, Carl-Magnus Gagge, Västmanlands läns museum, Tommy Karlsson, Medåkers Hembygdsförening, Bengt Lindh, Badelunda Hembygdsförening, Katarina Curman Rytterne Hembygdsförening samt ersättarna Markku Olilla, Surahammars Hembygdsförening, Siv Antonsson, Studieförbundet Vuxenskolan.

Efter mötet avtackades Elisabeth Westerdahl, Irsta Hembygdsförening som avgått ur styrelsen.

Ann Österberg