Årsmöte i Centerpartiets kommunkrets i Sala

Textstorlek:

Centerpartiets kommunkrets i Sala har hållit årsmöte i Västerfärnebo Församlingshem.
Kommunkretsens ordförande Anders Wigelsbo hälsade deltagarna välkomna. Ett särskilt välkommen riktades till räddningschefen i Sala-Heby Tommy Jansson, som fick inleda kvällen. Tommy Jansson talade om sin bakgrund inom brandförsvaret bl.a. i Strängnäs och Enköping för att nu ha landat som räddningschef i Sala – Heby. De områden han lyfte är de områden vi tänker/tror inte ska hända oss, men som Tommy Jansson underströk vikten av att vi måste förbereda oss inför. Vår omvärld har förändrats, vi behöver vara förberedda för en mängd olika scenarier i vårt mycket sårbara samhälle. Exempel som manar till eftertanke, vår framförhållning då det gäller det egna hushållet, att vi har förnödenheter så vi kan klara oss i minst en vecka, en nog så komplicerad nöt att knäcka. Tyvärr behöver vi också ta in och förbereda oss på våld.
Räddningstjänsten arbetar även med brandfrågor, naturligtvis talades det om brandvarnare, brandsläckare och en ansvarfull hantering av brännbart material. Obehagliga fakta, men viktiga att belysa. Att vara förberedd, var räddningschef Tommy Janssons budskap till åhörarna. Tommy Jansson tackades med ett exemplar av boken Med hjärtat i Sala.
Efter inledning av räddningschefen intogs smörgåstårta och kaffe med kaka serverad av Västerfärnebo Centerkvinnor.
Årsmötesförhandlingar följde därpå, Anders Wigelsbo omvaldes till ordförande. Till övriga i styrelsen valdes Gustaf Eriksson, Elisabeth Nilsson, Ulla Olsson, Carola Gunnarsson, Kerstin Larsson, Christer Gustafsson, Mårten Öhrström, Eric Thorsell, Jenny Eriksson.
Nu laddar Centerpartiet för ett nytt och intensivt valår, med toppnamn på såväl riksdagslistan som kommunalvalslistan.