Årsmöte i Kumla hembygdsförening

Textstorlek:

Kumla Hembygdsförening har hållit årsmöte i Ransta Nästas lokaler i Ransta. Mötesförhandlingarna leddes av mötesordförande Göran Esselin med Barbro Eriksson som sekreterare. Trots det vackra vädret infann sig ett trettiotal medlemmar. Till ordförande för 2018 omvaldes Kerstin Forsgren, som tackade för förtroendet och också riktade ett tack till sina övriga styrelsemedlemmar.

Kaffe med gott hembakat bröd serverades därefter, vilket uppskattades av de närvarande.

Som avslutning hade föreningen inbjudit Tjalle Forsberg att visa bilder från ”gamla” Sala. Många foton från förr i tiden kunde jämföras med relativt nytagna foton från samma vy. Bl.a. sågs gamla vackra hus som rivits för att ge plats åt modern bebyggelse. Men också hur staden byggts ut. Tjalle bjöd på lättsamma och trevliga anekdoter och hade stor kunskap om sitt Sala.

Birgitta Brannemo