Årsmöte i Kumla hembygdsförening

Textstorlek:

Kumla hembygdsförening hade sitt årsmöte den 17 mars i Byagården Ranstaby. Ett 30-tal medlemmar hade hörsammat inbjudan.
Ordförande Kerstin Forsgren hälsade välkommen och de under året avlidna medlemmarna hedrades med en tyst minut.
Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Göran Esselin och att föra protokollet Barbro Eriksson.
Till styrelse för år 2019 valdes ordf. Kerstin Forsgren, v.ordf. Birgitta Brannemo, sekr. Barbro Eriksson, kassör Hans Johansson, övriga Jan Einarsson och Sven-Erik Grahn.
Efter förhandlingarna bjöds på kaffe med hembakat bröd.
Dagens program handlade om ett kungabesök till Tärna folkhögskola år 1912. Berättelsen föredrogs av Birgitta Brannemo som läste delar av reportagen som infördes i Sala Allehanda och VLT. Berättelsen kompletterades med visning av två fotografier tagna vid kungabesöket. De av skrivna artiklarna finns på Kumla hembygdsförenigs hemsida under Kungabesök.
Efter några timmars trevlig samvaro med prat om kungabesöket skildes vi åt.

Sven-Erik Grahn