Årsmöte i Kumla hembygdsförening

Barbro Eriksson och Göran Esselin ledde förhandlingarna.
Textstorlek:

Kumla hembygdsförening har haft årsmöte i Kumla församlingshus. Ett 30-tal medlemmar hade slutit upp. Innan årsmötesförhandlingarna gick besökarna runt och tittade på fotomontage som visade vad föreningen hade gjort under det gångna verksamhetsåret. Föreningen har haft ett brett och varierande utbud av aktiviteter bland annat besök av Ransta skola vid hembygdsgården, samling vid Husta källa på trefaldighetsaftonen, nationaldagsfirande, två mycket uppskattade trivselkvällar hembygdsfest/medeltidsdag i samarbete med Kumla församling, medverkan vid Baluns I Ransta och en eftermiddag i Byagården i Ranstaby om den julkärvetillverkning som skedde i Vad under 1963–1973.
Föreningen har installerat ny och bättre belysning i byggnaderna vid hembygdsgården och vägskylt har satts upp.
Till styrelse för 2017 valdes: Ordf. Kerstin Forsgren, ledamöter: Torsten Eriksson, Barbro Eriksson, Hans Johansson. Leif Blom och Sven-Erik Grahn. Efter förhandlingarna satte sig medlemmarna i Dannes Trio och bjöd på ett knippe Evergreens. Efter en kort paus fortsatte de att spela till publikens förtjusning.