Årsmöte i Möklinta hembygdsförening

Mitt Västmanland - Styrelsen i Möklinta Hembygdsförening 2014Personerna på bilden sittande från vänster: Ann Britt Bjurling kassör, Gunnar Larsson ordförande, Anita Bertilsson sekreterare. Bakre raden: Sonia Nilsdotter, Per Arne Eriksson, Per Arne Lindberg och Anna Greta Eklund. Foto Kenneth Friberg
Textstorlek:

Ett tjugotal medlemmar mötte upp till föreningens 95:e årsmöte.

Ordförande Gunnar Larsson hälsade välkommen och omvaldes som ordförande för det kommande året. Övriga ledamöter i styrelsen omvaldes, utom Hanna Andersson som avsade sig omval. Verksamheten för det kommande året diskuterades och det blir bland annat hembygdsdag, nationaldagsfirande, sill- och surströmmingsfest och deltagande i Möklintaveckan. Ett flertal friluftsgudstjänster firas på Gammelgården under sommaren. Med anledning av att mötet hölls på våffeldagen, serverades våfflor med grädde och sylt.