Årsmöte i PRO Ranstaorten med semlor och veteranvetartävling

Mitt Västmanland - Före detta ordförande Göran Wallin överlämnar klubban till Hasse Falk.Före detta ordförande Göran Wallin överlämnar klubban till Hasse Falk. Foto: Ervin Rotter
Textstorlek:

Tisdagen den 18 februari kom 50-talet medlemmar till Ransta Bygdegård för att närvara vid behörigt utlyst årsmöte. Ordförande Göran Wallin hälsade alla välkomna. Därefter hölls en minnesstund med tända ljus och en tyst minut för tre bortgångna medlemmar.

Efter parentationen följde sedvanliga årsmötesförhandlingar. Bengt Svensson från Möklinta PRO fick förtroendet att leda mötet tillsammans med egna föreningens sekreterare Harry Edin. På de flesta posterna blev det omval. Den största förändringen var att ordförande Göran Wallin avgick och ersattes av Hasse Falk.
En nyhet var att ha två festkommittéer, som på grund av det utökades med sex personer.

2013 års verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse och revisorernas berättelse godkändes. Ansvarsfrihet lämnades till styrelsen.

Under övriga frågor presenterades planerade resor och kommande möten. Det informerades också om att årets program i pappersform delas ut till medlemmarna i början av mars.

Mötet avslutades med avtackning och blommor till Gull Nohr och Britt-Marie Alenskog i festkommittén samt till föreningens tidningsreferent.

När mötesförhandlingarna var klara bjöds det på kaffe och mumsiga semlor. Det såldes också åror och förrättades dragning på dem.

Efter en stunds surr, prat och skratt var det så dags för veteranvetartävling. De tre personer med flest rätt på frågorna uttogs till distriktsfinalen i Sala fredagen den 28 februari.

Nye ordföranden tackade alla medlemmarna för engagemanget och riktade ett speciellt tack till festkommittén.

 

Text: Gunilla Rotter