Årsmöte i PRO Ranstaorten

Mitt Västmanland - Årsmöte i PRO RanstaortenÅrsmöte i PRO Ranstaorten
Textstorlek:

Tisdagen 19 februari höll PRO Ranstaorten årsmöte i Ransta bygdegård.

Föreningens ordförande Sören Sennebring öppnade mötet. Han höll därpå, till minne av sex föreningsmedlemmar, parentation med en tyst minut. Därefter följde sedvanliga mötesförhandlingar under muntlig ledning av Monica Laakso som var inbjuden att leda förhandlingarna och skriftlig ledning av sekreterare för dagen Harry Edin.

Styrelseledamot Rolf Lindström avgick och Harry Edin valdes in på hans plats. Reseledaren Gerd Johansson avgick och ersattes av Öivind Bratås samt att trafikkommitténs ledamot Gunnar Kollander ersattes av Caj Aglert. Till valberedningen valdes Yvonne Stjernlöf, Gunilla Bratås och Sonja Wallin. För övrigt blev det omval på samtliga för året aktuella poster. Verksamhetsberättelsen, ekonomiska rapporten och revisionsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Nu var det dags för kaffe och semla och i samband med fikat såldes åror.

Mötet avslutades med uttagning av tre tävlande från föreningen till Saladistriktets veteranvetartävling den 8 mars. Kvalificerade från PRO Ranstaorten blev Roland Fredriksson, Öivind Bratås och Harry Edin samt ersättare Gerd Johansson. Alla tummar hålls för PRO Ranstaorten.