Årsmöte i Ransta Nästa bygdegårdsförening

Mitt Västmanland - Ransta Nästa bygdegårdsföreningRansta Nästa bygdegårdsförening.
Textstorlek:

Söndagen den 3 mars höll Ransta Nästa bygdegårdsförening ett relativt välbesökt årsmöte i bygdegården. Föreningens ordförande, Eva Edin, öppnade mötet. Därefter följde sedvanliga mötesförhandlingar under muntlig ledning av Sören Sennebring, som var inbjuden att leda förhandlingarna, samt skriftlig ledning av sekreterare Göran Wallin.

Ordförande Eva Edin fick förnyat uppdrag att leda föreningen det kommande året. Styrelseledamoten Mona Johansson avgick och Anders Westin valdes in. Till valberedningen valdes Yvonne Stjernlöf och Sonja Wallin. Kjell Lindbom valdes till revisorsersättare. För övrigt blev det omval på samtliga för året aktuella poster. Verksamhetsberättelsen, ekonomiska rapporten och revisionsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Mötet avslutades med kaffe och mingel.