Årsmöte i Sala-Heby släktforskare

Ordförande Sven-Erik Grahn tackar Vaielet Granlund-Valén och Lena Eriksson för sitt arbete i föreningen.
Textstorlek:

Sala-Heby släktforskare har hållit årsmöte i Heby Folkets Hus. Ett 30-tal medlemmar hade mött upp. Årsmötesförhandlingarna leddes av Tim Höglund och Lotta Gunnarsson skrev ned besluten.
Av verksamhetsberättelsen framgår att föreningen haft god verksamhet bl.a. Öppet hus och ett flertal medlemsmöten. Föreningen hade 161 medlemmar vid årsskiftet.
Till ordförande för 2018 valdes Sven-Erik Grahn och till övriga ledamöter är Yvonne Häggblad-Olsson, Monica Eriksson-Nyhlén, Elsa Jonsson ers. Hans-Lennart Hansson och Claes Wannberg.
Efter förhandlingarna bjöds på underhållning av musikgruppen Det skramlar på som bjöd på ett urval av den svenska visskatten. Efter en kort kaffepaus så framförde de flera visor. Besökarna uppskattade deras deras låtval och gick hem nöjda och belåtna.

Sven-Erik Grahn