Årsmöte i Sala hembygds- och fornminnesförening på Väsby Kungsgård

Mitt Västmanland - Ulla-Britt och Elin-ChatrinÅrsmötets sekreterare Elin-Cathrin Johansson och ordförande Ulla-Britt Holmér. Foto: Anders Westin
Textstorlek:

Mötet den 27 mars började med att Eric Fylkeson berättade om sitt arbete kring filmfestivalen ”Sven Norling 100 år”. Han berättade mycket om sina samtal med Sven Norling. Dessa samtal utmynnade ju dels i en DVD-film innehållande ett flertal filmer, exempelvis en fotoutställning på Täljstenen i september 2013. Vi fick se korta sekvenser ur ett flertal filmer och Eric avtackades med en blomma.

Som avslutning fick vi se en kort film från kungaparets besök på Väsby Kungsgård 30 augusti 2013.

 

Ett utdrag ur föreningens verksamhet 2013

Under våren avslutades skolprojektet med årskurs 7 som bland annat fick lära sig om Väsbys historia. Midsommarfirande i sol och värme och över 1000 besökare.

Under sommarens stora händelse, kungabesöket i augusti, kom cirka 1100 besökare till Väsby. Konstprojektet ÄGD presenterades på Väsby under två veckor i november. Dessutom de vanliga programmen med loppis, nationaldagsfirande, midsommarfirande, friluftsgudstjänst och spelmansstämma.

 

Föreningens styrelse för 2014

Ordförande Ulla-Britt Holmer, Thomas Ahlin, Lars Andersson, Elin-Cathrin Johansson, Tjalle Forsberg, Barbro Larsson, Eivor Karlsson, Ulf Jacobsson, Kjell Bergstam. Ersättare Joachim Nordlund, Kristina Österberg och Göran Söderberg.