Årsmöte i Strokeföreningen Sala-Heby

Textstorlek:

Årsmöte i Sala-Heby 2016
Strokeföreningen hade sitt årsmöte på Kaplanen den 24 februari. Den verksamhetsberättelse som framlades för mötesdeltagarna tydde på en livlig verksamhet, bl.a. bad på Sätra brunn. Verksamheten i stödgruppen i Östervåla hade också varit livaktig med olika aktiviteter. Inte minst 10 årsjubileet som vi hade i missionsförsamlingens lokaler med god mat och underhållning av världsklass
(åtminstone om man bor i Sala).

Styrelsen som valdes var Carina Storås som ny ordförande, kassör Bengt Arnryd, sekreterare Jane Åkerlund, övriga ledamöter valdes Sixten Ringbom och Lars-Evert Oskarsson.
Som styrelsesuppleanter valdes Monica Andersson och Jan Linered.

Vi skall tacka valberedningen för att alla platser blev besatta, ett bra jobb.

I en sådan här förening är det också bra med närstående till strokedrabbade, då det annars kan bli väldigt jobbigt då man har haft en stroke.

Vi hälsar den nya styrelsen välkommen till ett minst lika aktivt år som 2015.

Jan Linered