Årsmöte och bildvisning

Textstorlek:

Årsmötet för Ramnäs-Virsbo hembygdsförening ägde rum den 22 februari.

Mötet inleddes med en tyst minut för de medlemmar som avlidit under året.

Bengt Brusling valdes att leda mötet och Gudrun Lager valdes till sekreterare.

Till styrelseledamöter för de två nästkommande åren omvaldes Rigmor Hellsten, Anette Lundberg och Birgitta Brusling. Ersättare Anne-Li Krus samt Roge Lindström.

Laila Axelsson omvaldes till ordförande på ett år.

Ett år kvar av mandatperioden har ledamöterna Lennart Källman, Eva Abrahamsson, Gudrun Lager, Arne Eriksson samt Barbro With.

Efter årsmötesförhandlingarna visade Tom Sävström en fin samling diabilder på det rika växt- och djurliv vi har i vår hembygd. Vi kan ännu uppleva kattfot och andra hävdberoende ängsväxter, tack vare betesmarker som betats under lång tid. Genom betesdriften gynnas också en mängd ängssvampar, fåglar, vackra dagfjärilar och andra pollinerande insekter.

En tänkvärd avslutning på ett välbesökt årsmöte.