Årsmöte Sala-Heby släktforskare

Textstorlek:

Sala – Heby släktforskares årsmöte ägde rum på Föreningarnas hus i Sala. Föreningens ordförande hälsade dagens gäst Peter Niwong samt ett 25-tal medlemmar välkomna. Innan förhandlingarna började hölls en tyst minut för de under verksamhetsåret avlidna medlemmar.
Till att leda dagens förhandlingar valdes Sven-Erik Grahn och att skriva dagens protokoll valdes Hans Johansson. Till styrelse för år 2019 valdes: ordf. Sven-Erik Grahn, sekreterare Monica Eriksson-Nyhlén, kassör Yvonne Häggblad-Olsson, ledamöter Hans-Lennart Hansson och Elsa Johnsson. Efterförhandlingarna bjöd föreningen på kaffe och smörgästårta då det diskuterades släktforskning, kanske någon gammal släktgåta löstes.
När kaffet och smörgåstårta hade avnjutits berättade förbundsstyrelseledamoten Peter Niwong för mötesdeltagarna vad förbundet erbjuder föreningarna och dess medlemmar.

Text och bild Sven-Erik Grahn