Åvestbo byalags nya styrelse 2013

Textstorlek:

Efter Årsmötet i Åvestbo Byalag 2013 blev styrelsen som följer:

Ordförande: Helen Fahlin
Vice Ordförande: Ingvar Johansson
Kassör: Lena Eriksson
Sekreterare: Marie Ekman
Ordinarie ledamöter: Emil Liljeqvist, Jan-Erik Eriksson, Nils Tuominen
Suppl: Bernt Eriksson, Camilla Ekdahl

Aktivitetskommité
Sammankallande: Eva-Maria Forsgren
Ungdomskommité
Sammankallande: Camilla Ekdahl

Närmast på agendan står en loppis för allmänheten. Lördagen den 25:e maj kl.10.00-14.00. Vid dåligt väder är det istället inomhus. Vid frågor och priser ring 0223-12777
www.avestbo-byalag.se