Avskedspredikan

Textstorlek:

Söndagen den 24 april var det avskedspredikan i Skinnskattebergs kyrka, kyrkoherde Hans Eric Johansson går i pension och slutar den sista maj. Många församlingsbor samlades i kyrkan. Alla körer i församlingen var med och sjöng. I S:t Davidsgården bjöds det på mingel efter gudstjänsten. Hans Eric fick ta emot presenter och blommor från olika organisationer inom kyrkan och det hölls även många tacktal. Allt gott som det bjöds på i S:t Davidsgården hade kyrkliga syföreningarna i Hed och Skinnskatteberg fixat med hjälp av både Agnetha Törnberg och Annica Gustafsson Arnelind.

Text och foto: Johnny Strömberg