Besök på kanalhyttan

Mitt Västmanland - KanalverkstadenChristina Bergqvist-Janzon informerar deltagarna om kanalverkstaden.
Textstorlek:

Surahammars hembygdsförening besökte Strömsholms kanalhytta den 8 april för information om dess verksamhet. Besöket inleddes av kanalens vd Christina Bergqvist-Janzon som informerade om kanalens historia med hjälp av bilder från kanalen. Därefter visades hyttan av Rolf Mylläri där bland annat inneliggande portar som höll på att renoveras fanns. Rolf berättade om arbetet med renoveringar av portar och andra föremål som tillhör kanalen och dess underhåll på ett mycket engagerat och intressant sätt. Berättelser om kanalen under fikat blev mycket givande och informativ för hembygdsföreningens medlemmar som inte vill ha denna kvällsutflykt ogjord.