Bildforskarkväll

Bildtext: Anders Lindberg vid datorn som var kopplad till en projektor.
Textstorlek:

var ämnet på mötet den 14 april hos Surahammars Hembygdsförening. Bilder hade i förväg lämnats in till Anders Lindberg för att förbereda bildvisning. Deltagarna gavs möjlighet att försöka hjälpa till att identifiera personer och platser på bilderna. Man lyckades att tillsammans sätta namn på en del personer på korten, svårast var de mycket gamla korten under att nyare kort var lättare att identifiera personer på. Platser kunde också bestämmas. Efter bildvisningen som Anders Lindberg stod för serverades kaffe som följdes av en stunds trevlig samvaro och diskussion. Nästa tillfälle till bildforskarkväll blir i november.
Lars-Erik Lundberg

 

Text och bild: