Bredband till Jugansbo

Textstorlek:

Snart är 27 km slangledning för stamnätet nergrävt. Till detta tillkommer framdragning till respektive abonnent. När alla slangar är nedgrävda kommer slangen att kompletteras med fiberkabel som i sin tur kommer att ge abonnenterna möjlighet att ansluta både TV och datauppkoppling via fiber. Detta kommer att ge möjlighet till betydligt snabbare uppkoppling än vad som i dag kan erbjudas via nuvarande ADSL-anslutning.
Över 100 abonnenter har tecknat avtal med fiberleverantören, som i detta fall är SalaNet. Förutom Jugansbo kommer byarna Delbo, Skälby, Kyllinge, Ölsta, Klasbo m.fl. att få tillgång till fiberuppkoppling.
Att få slangen på plats har varit ett styvt arbete att gräva ner, då terrängen bitvis har varit mycket stenig. Åtskilliga ton sten har fraktas bort. För att säkra anslutningen läggs alltid minst 2 slangar i stamnätet och där den ligger under väg läggs 4 slangar. När sedan slang dras fram till respektive hushåll kan det ligga både 4 och 6 slangar ibland fler.
Som komplement till nergrävning av slang skall det dessutom läggas ner brunnar och placeras ut kopplingsskåp där hela nätverket skall kopplas samman. Huvudcentralen för Juganbo-området kommer att placeras i ett avgränsat rum i Jugansbo Bygdegård.