Bruksvandring i Surahammar

Mitt Västmanland - BruksvandringFoto: Lars-Erik Lundberg
Textstorlek:

En varm och solig afton bidrog till att ett 30-tal deltagare njöt av bruksvandringen i Surahammars hembygdsförenings regi. Bruksvandringen gick från hembygdsgården via kraftstationen, slussen, Förrådsholmen till Bruksmuseet.

Under promenaden, som leddes av Anders Lindberg, visade han bilder från platserna som de tedde sig kring sekelskiftet 1900. Anders har skaffat sig ett gediget material att välja ur. I Bruksmuseet guidade Mats Nordström. Efter rundvandringen serverades kaffe.