Bygd och Bruk äntligen klar

Mitt Västmanland - Sista träffen för Bygd och brukSista träffen för i år för att fördela tidskriften till alla föreningar. Längst fram Bengt Södersten, nästa rad från vänster: Ulf Börjel, Sören Lundberg, Kjell Gustafsson, Johnny och Barbro Strömberg, Berit Sätter, Mats Andersson, Karl-Åke Nordebring. Stående från vänster: Torbjörn Bärnevåg, Ulf Lindström och Svenerik Andersson. Foto Sven-Eric Wikström
Textstorlek:

Efter ett års arbete så blev tidskriften Bygd och Bruk klar. Karl Åke Nordebring kom till hembygdsgården i Skinnskatteberg för drygt ett år sedan med förfrågan om samtliga hembygdsföreningar i Skinnskattebergs kommun skulle göra en årlig utkommande tidskrift. Vi i Skinnskatteberg hembygdsförening tog upp frågan på ett styrelsemöte och alla var eniga om att idén var bra. Första mötet blev i Lokstallet i Riddarhyttan där det bestämdes att träffas en gång i månaden och till varje möte ha med material till skriften. Vi bestämde även att tidskriften skulle ha 32 sidor. Vi hade tidningen Gränge som förebild. Vi blev sju föreningar i gruppen, Riddarhyttans hembygds- och intresseförening, Skinnskattebergs hembygdsförening, Baggbrons Byalag, Färna hembygdsförening, Bysala hembygdsförening, Karmansbo Bruksmiljö och Uttersbergs IK.

Föreningarna har turats om att ordna månadsträffarna, och det bjöds naturligtvis på kaffe med bröd. För att underlätta arbetet blev det bestämt att allt material skulle skrivas i dokumentformat, så att alla kunde ta del av materialet och att det skulle bli lätt för tryckeriet att hantera. Till redaktionskommitté valdes Barbro och Johnny Strömberg, Bengt Södersten, Ulf Börjel och Karl-Åke Nordebring. Vi träffades en gång varje månad och gick igenom materialet. Många intressanta och roliga artiklar lämnades in. Första upplagan blev överfull. Ulrika på Strands tryckeri mailade och sa nu är vi snart uppe i 40 sidor. Så det var bara att plocka bort artiklar.

Det som inte fick plats den här gången kommer med i nästa Årskrönika. Grupperna samlas redan i januari 2013 för att planera Bygd och Bruk nr 2. Vi tar emot allt som går att skriva om. Har Du något att berätta om och kanske några gamla bilder, tveka inte, allt är värdefullt för arbetet med tidskriften.