Bygd och Bruk

Vi var 13 som träffades den här gången i Bysala Hembygdsgård. Från vänster: Sören Lundberg Bysala, Solveig Hammarström Färna, Torbjörn Andersson Stjärnvik. Johnny Strömberg Skinnskatteberg, Bertil Skog Riddarhyttan, Kalle Nordebring Riddarhyttan, Berith Jansson Baggbron, Rolf (Snaggen) Andersson Baggbron, Bengt Södersten Bysala, Mona Westersund Uttersberg, Barbro Strömberg Skinnskatteberg, Per Olov Persson Uttersberg och Lars Erik Eriksson Bysala.
Textstorlek:

Nu är det full fart på gruppen Bygd och Bruk i Skinnskattebergs kommun. När Bygd och Bruk startades 2012 så tryckte vi endast 500 ex. av tidskriften. Vi var alla rädda att få många tidskrifter liggande osålda. Vi visste ju inte om tidskriften var intressant. Men ack vad vi bedrog oss, vi fick trycka upp det dubbla. I år håller vi på med Bygd och Bruk nr 5. Vi är åtta föreningar i kommunen som arbetar med tidskriften. Vi samlas en gång i månaden för att gå igenom artiklar som kommit in. Vi turas om att träffas i de olika föreningarna och den här gången var vi i Bysala Hembygdsgård. Nästa gång blir det Färna Hembygdsgård som står som värdar. Hela tiden kommer det in nytt material. Vi har en kommitté på fyra personer som går igen materialet till tidskriften. En del föreningar har många artiklar och då gäller det att fördela så alla föreningar blir representerade. Stjärnviks Hembygdsförening var blygsam i början men har nu kommit igång på allvar med många intressanta artiklar. Vi beräknar att Bygd och Bruk nr 5 kommer ut någon gång under november – december. Om någon har ett bidrag som är intressant kan ni mejla det till bygdochbruk@telia.com
Text och Foto Johnny Styrömberg