Centerpartiets kommunkrets i Sala

Textstorlek:

ÅRSMÖTE Mötet inleddes med att kretsens ordförande Anders Wigelsbo hälsade mötesdeltagarna
välkomna. Framför allt hälsades distriktsordförande Anna Gunstad Bäckman välkommen till Salakretsens årsmöte i Jugansbo bygdegård. Anna inledde sedan mötet med en presentation av sig själv och erfarenheter som hon, under sitt första år som ordförande, har gjort. Vidare talade Anna om de två kommande valen, kyrkovalet 2017 och riksdagsvalet 2018. Dialogen mellan Anna och mötesdeltagarna utmynnade i vikten av att hjälpas åt inom distriktet med anordnande av arrangemang av olika slag. Att man uppmärksammar varandra om man har något speciellt framträdande eller övriga aktiviteter. Mötet var helt enigt med distriktsordförande om att nu gäller det att vässa argumenten kavla upp ärmarna och vara beredd, att ta i itu med valarbetet. Anna Gunstad Bäckman tackades med boken ”Med hjärtat i Sala”
framtagen av Integrationsenheten i kommunen med hjälp av nyanlända och etablerade Salabor.
Efter distriktsordförandes framträdande bjöds på hemlagad paj med sallad och nybakat bröd.
Att leda årsmötet valdes Ulla-Britt Holmér. Stor verksamhet inom många olika områden, vittnade de olika verksamhetsrapporterna om. Nu ser man fram emot att ta nya tag inför verksamhetsåret 2017.
Att leda Centerpartiets kommunkrets kommande år valdes, till ordförande Anders Wigelsbo, övriga i styrelsen är Carola Gunnarsson, Gustaf Eriksson, Elisabeth Nilsson, Christer Gustafsson, Jenny Eriksson.
Ulla Olsson och Mårten Öhrström, Kerstin Larsson och Eric Thorsell.