Dålig säkerhet vid järnvägsövergång

Mitt Västmanland - Dålig säkerhet vid järnvägsövergång
Textstorlek:

Ransta Nästa Bygdegårdsförening, Ransta IK och Ranstaortens PRO har skrivit ett medborgarförslag till Sala kommun om att järnvägskorsningarna i Ransta bör göras om. Säkerheten för alla trafikanter men främst för gående och cyklister är i stort behov av förbättring. Det är framför allt den norra plankorsningen som är mest i behov av upprustning, dels över själva spåren men också vid de trevägskorsningar som finns i direkt anslutning på båda sidorna om järnvägskorsningen.

Många föräldrar känner otrygghet att släppa iväg barnen till idrottsplasten Mullevi och de som bor på den östra sidan vill helst inte att barnen går eller cyklar ensamma till kompisar eller affären. Även som vuxen känns det ibland obehagligt att gå, cykla eller köra vid spårområdet. Likaså har brandkåren ibland svårt att komma fram vid utryckningar.

Det finns ingen belysning på över hundra meter så spårområdet är helt och hållet dolt i mörker. De gångtrafikanter och cyklister som saknar reflex och/eller lyse är därmed svåra att upptäcka. Dessutom är plankorsningen så smal att det är svårt att mötas och de är därmed utsatta för fara. Biltrafiken på både östra och västra sidan om plankorsningen är svåröverskådlig eftersom det är trevägskorsningar på båda sidorna om plankorsningen med otydliga regler. Den trottoar som finns slutar strax före korsningen på den västra sidan. Trottoarer och övergångsställen skulle förtydliga och hjälpa gångtrafikanter.

Spårområdet är mycket ojämnt med asfaltskanter som sticker upp ovanför spåren och gummimattorna. Detta medför att barnvagnar och rullatorer fastnar mellan spåren samt har svårt att komma förbi dessa upphöjda hinder. Cyklister kan dessutom halka och fastna i rälsen när gummimattorna är våta. Det har inträffat att bommarna inte har gått ner efter signallamporna men hittills har det ankommande tåget kunnat stanna innan korsningen.