Den gamla ängsladan berättar

Mitt Västmanland - Deltagarna i studiecirkeln poserar framför den gamla ängsladan.Deltagarna i studiecirkeln poserar framför den gamla ängsladan. Ladans ägare Roland Olsson står längst tv.
Textstorlek:

I Jugansbo bygdegårdsförenings regi pågår en studiecirkel som har pågått i många år och aldrig tycks ta slut. Ämnet är att kartlägga Jugansbotraktens historia. Denna träff var förlagd till en ängslada där en del gamla jordbruksredskap förvaras. De ger en historisk tillbakablick hur redskapen i jordbruket har förändrats. Då, när hästen stod för dragkraften och det mesta skedde för hand, var jordbruksredskapen betydligt enklare än i dag. Så kom traktorn och de första redskapen utvecklades från de gamla hästredskapen. Dagens redskap är betydligt större och manövreras med el eller hydraulik från traktorhytten.