Dingtuna skola firar 150 år

Textstorlek:

Dingtuna skola firar i år jubileum med anledning av att det var 150 år sedan en ny skolbyggnad stod färdig år 1866 att ta emot elever för folkskolan. Samma byggnad är alltjämt huvudbyggnad i det komplex av byggnader som idag bildar Dingtuna skola.

Under september har alla elever i skolan, från årskurs 1 till 6, varit engagerade med att jobba med olika teman och ta fram material som beskriver skolans utveckling från gamla tider till nutid.  Det är först när man åskådliggör historien med bilder, muntliga berättelser och föremål som känslan och förståelsen för hur det var förr infinner sig. Alla lärare med rektor Margareta Öhmans som ledare har med stor skaparanda tagit sig an uppgiften att göra ett minnesvärt jubileum.

Som en höjdpunkt i jubileumsarbetet bjöd skolan in föräldrar och Dingtunaborna till  öppet hus på eftermiddagen den 29 september. Det blev en verklig fest med skolgården full av elever, föräldrar och äldre. Margareta berättade i sitt inledningstal om vilken entusiasm som hade spritt sig i skolan inför dagen. Med sång och dans illustrerade grupper av elever flera av Alice Tegners visor med Maria som gestaltade Alice och till gitarr av Marie Stendahl. Skolans värdegrundsarbete sammanfattas i orden Kärleksfullhet, Kamratskap, Ansvar och Mod (KRAM). Om detta framfördes också en unison sång. Dagen till ära vara många lärare klädda i äldre klädedräkter.

Under ett par veckor i terminens början har det pågått ett projekt med att skapa något bestående, som ska minna om jubileet. Det var Västerås kommun som bjudit in konstnären Unna Katz (som för övrigt bor i Dingtuna) att genomföra detta. Det blev en ”skulptur” i form av fyra låga, ska vi kalla det murar. Under en och halv timme per dag under dessa veckor fick eleverna själva bidra till utformningen och med murbruk bygga upp verket på asfalten på skolgården. Förskoleeleverna avslutade med att måla allt i blå färg. Lekskulpturen invigdes genom att Unna Katz tillsammans med elevrådets ordförande klippte bandet.

Efter detta kunde man besöka skollokalerna, som alla var öppna. I nästan varje klassrum fanns något som berättade om historien: bilder, föremål, planscher, tidningsklipp. Besökarna kunde få guidning i resp. klassrum av elever eller lärare. I ett rum, som exempel, hade eleverna samlat föremål som representerade perioder under de 150 åren. Gun Skillström hade gjort en sammanfattning av viktiga händelser och datum. Hans Frisholt hade tagit fram ett bildspel från Dingtuna-Lillhärads Sockengilles bildarkiv. För att kunna förevisa allt detta hade eleverna (delvis med föräldrars hjälp) lagt ned ett mycket stort arbete.

En invit hade gjorts före festdagen om att bidra med bröd till fikat i matsalen. Ett speciellt önskemål var att det skulle bakas Dingtunakaka. Och det hade verkligen hörsammats (men vi ska inte avslöja receptet här).

För att ge besökarna tillfälle att titta in i alla klassrum var en tipsrunda arrangerad genom alla klassrum. Som extra fråga kunde man ge ett förslag på namn på skulpturen.

Skolans personal kommer att under närmaste tiden sammanfatta och dokumentera för framtiden. Det blir ett värdefullt bidrag till historieskrivningen och kommer att kunna användas i undervisningen under många år.

Alf Olsson