En bussresa längs Hyttans vattensystem

Textstorlek:

I Sala Hembygds- och Fornminnesförenings regi arrangerades en resa med buss för att visa det vattensystem som fanns under åren 1550 till 1900. Systemet anlades för att täcka ett behov av energi och tillgång till vatten för att anrika malmen som bröts vid silvergruvan. Detta var i tider när andra energikällor än vattenkraft inte fanns att tillgå. Detta var det största anlagda vattensystem som fanns i Sverige innan Göta kanal byggdes och gav en vattenyta på totalt 2 800 ha och 2 130 ha åker och ängsmark lades under vatten eller blev vattenskadat.
Vattenflödet vid Hyttan gav över 12 500 liter per minut. Detta skall jämföras med det vattenflödet vid gruvan, som i dag till stora delar finns kvar, som endast gav 625 liter per minut.
Under de 350 år som systemet fanns var det således många generationer människor som tog detta vattensystem som en självklarhet i landskapsbilden. De som i dag passerar i det aktuella landskapet har svårt att föreställa sig hur det såg ut för drygt 110 år sedan och det är endast på några få platser det går att spåra att det över huvud taget har varit ett så omfattande sjösystem här.
På den plats där anrikningsverket låg en gång i tiden har Lantmännen nu sin spannmålssilo och Granngården sin butik och några spår efter den forna verksamheten går det inte att finna i dag.
Det är en förhoppning att det skall sättas upp en informationsskylt så småningom för att informera om hur betydelsefull denna plats en gång har varit för att anrika malmen från silvergruvan. Förslag hur skylten skall utformas med bilder och text är klart. Det som saknas är finansieringen för framtagande och montering.