En vacker mässa

Textstorlek:

med prästen Tommy von Knorring och PRO-kören.
En härlig samling människor samlades idag söndag för att lyssna på vår präst Tommy och hans kloka ord om livet.
Pro Kören sjöng allt från afrikansk musik till Evert Taube.
Kaffe och fin gemenskap längst bak i kyrkan som vanligt.