En vision som får vingar!

Mitt Västmanland - Ransta stationshus blev bygdegårdRansta stationshus som blev bygdegård
Textstorlek:

Bygdegårdsföreningen Ransta Nästa har fått klart med kommunala bidrag. Sala kommuns kulturutskott har sagt ja till ett investeringsbidrag för nytt tak på bygdegården samt för isolering av övervåningen.

Visionen har varit att inrymma ungdomsgård med tillhörande samlingslokaler. Denna vision börjar nu få vingar för att lyfta mot målet. Bygdegårdsförening Ransta Nästa har en investeringsplan för visionen som går ut på följande:

Steg 1. Vår plan förutsätter att huvuddelen av allt arbete genomförs med ideella insatser av föreningens medlemmar och andra intresserade av ett levande Ransta. Enda externa arbetet som måste inhandlas är el och rörarbeten där vi saknar behörighet. Likaså arbetet med taket och isoleringen av detta där vi räknat med lösullsisolering med ekofiber. Allt regelarbete på väggar och isolering där görs av oss själva. Detta arbete är av högsta prioritet om vi skall kunna använda huset vintertid eftersom hela övervåningen är helt oisolerad och läcker värme som ett såll.

Steg 2. Gipsning med 16 millimeters gips av hela övervåningen av brandsäkerhetsskäl. Innerdörrar och toalett samt dragning av el på övervåningen. Uppsättning av nya mellanväggar och riktning av gamla väggar. Golvläggning där golv saknas.

Steg 3. Fortsatt arbete med inredning av övervåningen, mattläggning, målning, tapetseringsarbeten och installation av mindre kök. Brandtrapp och släckare samt larminstallation och brandlarm. Trapphuset till övervåningen behöver isolering.

Steg 4. Utbyte av kyl och frys samt renovering av ventilationsanläggning. Värmestyrning. Värme och ventilation måste utföras av inhyrd personal då vi saknar egen behörighet.

 

Historik över Ransta Stationshus och Ransta Skola som bygdegårdar:

Ransta stationshus uppfördes 1875 i och med att järnvägen drogs genom Ransta samhälle 1874. Ransta stationshus har ett samhällshistoriskt värde enligt Bygg och Miljöförvaltningen Sala – Heby 2008-06-05, Ransta stationsområde. Järnvägen och stationsområdet är ju huvudanledningen till att stationssamhället Ransta bildades. Järnvägstrafik med Ransta som station bedrevs med ånglok under 70 år och därefter med elektriskt drivna lok i cirka 30 år innan nedläggning på 1970-talet. Sedan en tid tillbaka har man återigen hållplats i Ransta.

Under ett antal år stod stationshuset tomt och övergivet. Ett antal entusiaster tog tag i förfallet av stationshuset under 1990-talet. Gunnar Axinge, ranstabo med arkitektkunskaper, var en drivande kraft för bildandet av Ransta Nästa den 15 januari 1997. En ständig kamp har varit att det saknats pengar för att fullfölja visionen.
När sedan nedre våningen på stationshuset i Ransta var redo för en hyresgäst så slog Malin Kihlström till. Det var helt enkelt en dröm som blev verklighet. ”Jag hade skaffat mig lång och gedigen erfarenhet och ville äntligen få driva någonting eget”, sade Malin. Stationscaféet i Ransta slog upp portarna 2003 och drevs som ett café med catering samt viss föreningsverksamhet. Malin flyttade sedan sin verksamhet till Sala Folkets Park 2009.

Ransta Nästa ombildades till Ransta Nästa Bygdegårdsförening 2010 med Sören Sennebring som en av initiativtagarna.

Ransta stod helt plötsligt utan bygdegård. Detta upptäcktes av PRO Ranstaorten som bokat lokalen för grötfest i början av januari 2010. När man kom för att duka till festen fick man till svar att den var ombyggd under jullovet 2009-2010 för skolans ändamål. Man frågade då var beställningsboken för bygdegården tagit vägen? Den var helt plötsligt borta.

PRO Ranstaorten och andra intressenter av att hyra bygdegården fick söka sig andra lokaler.

Ransta Skola och bygdegård byggdes i början av 1960 talet. För att bygga skolan tillsammans med inrymmande bygdegård, fick man statliga bidrag. Men med tiden tappade man bort vad huvudändamålet var för att uppföra byggnaden.

Sammanfattningsvis skulle inte den omfattande verksamhet som PRO Ranstaorten bedriver, varit möjlig dagtid i skolan i dag. Ett problem är, som vår största hyresgäst säger: Lokalen har i dag plats för 60 sittande gäster och PRO Ranstaorten med sina 164 medlemmar kan inte erbjuda plats vid alla sina aktiviteter, därför måste man anmäla sin medverkan under parollen ”först till kvarn”. Se verksamheten på: www.pro.se/ranstaorten.