Fältpost från Bysala

Mitt Västmanland - Lugnet i BysalaLugnet i Bysala.
Textstorlek:

Västerås stad hyrde gården Lugnet i Bysala av Verner Ahlqvist för koloniverksamhet på sommaren så att stadsbarnen fick komma ut på landet och få frisk luft. Det började under krigsåren och höll på in på mitten av 50-talet.

Barnkolonin i Bysala

Mitt Västmanland - Brev fran kolonin

Fältpost från Bysala

Västerås stad hyrde gården Lugnet i Bysala av Verner Ahlqvist för koloniverksamhet på sommaren så att stadsbarnen fick komma ut på landet och få frisk luft. Det började under krigsåren och höll på in på mitten av 50-talet. Under krigsåren var det dåligt med kommunikationer då det heller inte fanns så mycket bilar så var det svårt för barnen att komma ut. Barnen var här i två olika grupper på somrarna, och bytet skedde efter 14 dagars vistelse här.

Vi hyrde norra delen av huset före och under kriget och hade ett rum o kök i samma hus, samt hönshus och hushållsgris i ladugården. År 1940 så var Lars Ekborg här som kolonibarn och det var då han skrev Brevet från kolonin. Jag minns inte honom direkt, jag var 3,5 år då, men jag minns att de satte upp en scen på gården och spelade teater och hade runda kineshattar på sig.

 

Text: Bengt Södersten
Bysala hembygdsförening