Familjegudstänst i Norbergs kyrka

Textstorlek:

Trettondag jul den 6 januari var det en fin gudstjänst, speciellt för barnen. Kyrkoherde Marianne Wiik läste om de tre vise männen som följde Betlehemsstjärnan för att finna Jesusbarnet i krubban. Barnen fick leta i kyrkan efter rökelse, myrra och guld och det var ett uppskattat inslag.
God fika som passade barnen speciellt och vid utgången av kyrkan var det en fiskdamm för alla barnen. Detta var mycket populärt bland barnen. En gudstjänst som både  barn och föräldrar  kommer att minnas.