Filmpremiär i Norrby Bygdegård

Textstorlek:

Filmen Norrby Socken – en resa i tid och rum har haft premiär i Norrby Bygdegård. Att intresset var stort för den nya filmen om Norrby socken vittnade tillströmningen av antalet besökare. Det var Norrby Hembygdsförening som bjöd in till filmpremiär och som också svarade för servering av kaffe med bröd.

Filmen omspänner tiden från istiden till dags datum. Det har tagit över två år för Torbjörn Strandberg och Leif Lindstedt att ta fram filmen. Inspiration till filmen är baserad på ett kulturminnesprogram för Sala kommun som kommunfullmäktige beslutade om redan 24 januari 1985. Omkring 2007 togs initiativ till att det skulle tas fram en film för varje socken och en filmare anlitades och åkte runt i Sala kommun och filmade intressanta platser.

Gunnar Larsson i Möklinta blev färdig först med filmen om Möklinta socken. Norrby socken blev den andra filmen. Övriga socknar har ännu inte bearbetat sitt material. Vilken socken kommer som nästa film? Ett hett tips är filmen om Sala Socken.

Efter det att Leif Eriksson, ordförande i Norrby hembygdsförening, hälsade besökarna välkomna presenterades hur arbetet med filmen gott tillväga. Flera som har medverkat i filmen på ett eller annat sätt hade hörsammat inbjudan och presenterades. Därefter kunde filmvisningen börja.

Att filmen uppskattades bekräftades av att mång av besökarna beställde en egen kopia av filmen för att visas hemma.