Fläckebo hembygdsförening på utflykt till Vevde by

Textstorlek:

Bättre väder kunde man knappast välja för en utflykt till Vävde by  den 16 augusti. Augustisolen värmde gott, de nyklippta gräsmattorna grönskade och Fläcksjöns blåa vatten glittrade.
En skara på 40 personer samlandes vid Jan-Mats gården för att lyssna på Jan Carlsäters berättelse om Vevde bys historia.
Nu stod vi på den mark som rymde alla 7 gårdarna tillhörande Vevde by, innan laga skiftet 1882. Byggnaderna stod tätt intill varandra, alla gårdar hade mangårdsbyggnad, källarstuga, visthusbod och stall. Två brunnar försörjde alla hushåll med vatten. Nergårdens brunn utgjorde bybornas samlingsplats. Där kunde man stanna till för samspråk och försöka tyda ”maskens spår som skulle kunna leda till pengar” mm.
Jan berättade vidare om sjöbodarna, om hästens viktiga roll för hushållen, om hur folk beredde lin och vävde mattor av ko-hår. Berättelsen blev levande när Jan nämnde namn på personer som var anfäder till dagens besökare. Vevde bys husnamn väckte stort intresse från boende i husen idag.
Utflyktsdeltagarna följde med stort intresse vad som sades och tittade noga på kartan över Wefde by vid tiden före laga skiftet 1882, där förteckning över alla hus fanns.
Guidningen avslutades med en frågestund och Jan bjöd sedan på smörgåstårta. Avslutningsvis satt vi i den vackra sjönära trädgården där Vevde by förr fanns och åtnjöt värdarnas, familjen Lundborgs gästfrihet.