Friluftsgudstjänst med broinvigning

Textstorlek:

Omkring 25 församlingsbor från statskyrkan och missionsförsamlingen samlades på söndagseftermiddagen i Hallarsbo för “pilgrimsvandring” till en nybyggd bro efter den forna kyrkvägen emellan Hallarsbo-Nordankil-Möklinta kyrka.

Den gamla kyrkvägen var använd från omkring 1500-talet till början av 1900-talet. Initiativtagare till brobygget och röjning av forna kyrkvägen, är Olle Våhlstedt som med duktiga medhjälpare byggt bron.

Inger Bjerkered och Maths Gunnarsson spelade stämningsfullt vid invigningen. Karsten Felzmann och Bernt Göthelid förrättade gudstjänst och mässa.

Kaffe med dopp avslutade sammankomsten. Med på gudstjänsten var även en buddhist från Bännbäcks kursgård.

Text: Andersoss Sonia och Gunnar, foto: Olle Våhlstedt