Hedersdiplom

Textstorlek:

Vid Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförenings årsmöte, som i år hölls i Skinnskatteberg, tilldelades Irmelin Gunnarsson, Visbäck, bland flera andra hedersdiplom och blommor för sin kulturella
gärning i sin hemsocken Möklinta.

Irmelin har bland annat vävt ett vackert bårtäcke till Möklinta kyrka och startat en vävstuga i det nedlagda äldreboendet, Åsgården. Hon har också varit aktiv vid dokumentationen av Möklintas textila kulturarv.

På bilden står Irmelin tvåa från vänster.

Gunnar Larsson