Hembygdsförening firar 100 år

Textstorlek:

Referat från Möklinta Hembygdsförenings årsmöte den 28/3-2019

Möklinta Hembygdsförening har hållit sitt 100:de årsmöte.
Föreningen har nu 240 medlemmar. På årsmötet omvaldes Gunnar Larsson som ordförande, Anita Bertilsson som sekreterare och Christiane Schaack till kassör.
Styrelsens förslag för årets aktiviteter godkändes av årsmötet.

Ur programmet kan nämnas; By vandring i Bår, Nationaldagsfirande på Gammelgården, Hembygdsdag-Hemvändardag med gudstjänst på logen, Surströmmings- och sillfest på logen, Friluftsgudstjänst i Hanshyttan (jaktstugan),

Berättarkväll i Bengtsgården samt Filmkväll. Se kommande annonsering under Info i SA. Ett fyrtiotal medlemmar deltog i årsmötet. Styrelsen har en förhoppning om att Hembygdsföreningen kan utöka medlemsantalet till 300 medlemmar inför det kommande 100-årsjubileet!

Årsmötet avslutades med underhållning av Ann Britt Sommer.

Gunnar Larsson