Historiskt kanongjuteri

Mitt Västmanland - Bernt Olov Johansson, Ingemar Eriksson och lars Johansson.Bernt Olov Johansson, Ingemar Eriksson och lars Johansson.
Textstorlek:

Hur många vet att man på 1600-talet gjöt kanoner i Bovallen som ligger i Skinnskattebergs kommun? Kanongjuteriet låg vid gamla Bovallen vid Getån. Den 13 maj åkte jag, Ingemar Eriksson, Lars Johansson och Bernt Olov Johansson till Gamla Bovallen. Här bodde det cirka 60 till 70 personer när gjuteriet var igång. Flera husgrunder vittnar om att det var en liten by med hus och ladugårdar. Troligen var man tvungen att ha lite kor och andra djur för att kunna försörja sig. Ruinen efter hyttan syns tydligt och slagghögarna vittnar om att hyttan har gått i många år.

För cirka 30 år sedan var jag och en arkeolog dit och tittade. Han hittade ytterligare en hyttplats, en som var lite mindre. Det är ganska vanligt att man började i en liten skala och när driften var lönsam byggde man en större hytta, berättade han.

Fram till början av 1700-talet tillverkades kanoner på följande sätt: I gjutformen som gjordes av lera och sand nedsattes lodrätt, för att få kulloppet, en smidig järnstång som var något smalare än den bestämda kalibern. Järnstången var överdragen med en deg av aska. Efter gjutningen slogs formleran bort, kärnan togs ut och kanonröret hissades upp i en vertikal borrmaskin. Ett stort problem vid gjutning med kärna var att det lätt bildades blåsor i godset och många stycken fick därför kasseras.

Under det året tillverkades 194 stycken 4-6 pund tunga pjäser, 106 kanonkulor samt 161 grytor.

Text från Ingemar Erikssons forskning.

Text: Johnny Strömberg och Ingemar Eriksson
Foto: Johnny Strömberg