Hjärtebra trivselträff i Ransta

Mitt Västmanland - Stefan WibergHjärtebra läkaren Stefan Wiberg visar hjärtats retledningssystem. Foto: Ervin Rottner
Textstorlek:

Tisdagen den 14 januari samlades ett 60-tal medlemmar från PRO Ranstaorten i bygdegården till årets första möte.

Ordförande Göran Wallin hälsade alla välkomna och presenterade dagens föreläsare, hjärtläkare Stefan Wiberg från Västmanlands sjukhus.

Därefter informerade ordförande om att vattengymnastiken i Sätrabrunn börjar den 20 januari, att temakväll är inbokad den 4 mars samt att diverse fester, möten och resor är på gång. Program kommer efter att det godkänts på årsmötet den 18 februari. De flesta studiecirklarna fortsätter under januari och bingon börjar den 15 januari. Önskemål om studiecirkel i fotografering lades fram.

Rigmor Agemalm rapporterade från KPR om bland annat förslag på trygghetsboende på de mindre orterna, kommunfixarna och hemsjukvården.

Under eftermiddagen bjöds det på kaffe och smörgås. Årorna sköttes som vanligt av Lelle och Kalle.

Sedan var det äntligen dags för den uppskattade hjärtläkaren Stefan Wiberg, som tidigare under hösten föreläst om hjärtats anatomi, infarkter, ballongsprängningar och dylikt, att idag tala om rytmrubbningar.

Han började med att förklara och visa hur retledningssystemet med sinusknutan som impulsgivare i hjärtat fungerar. Om sinusrytmen och impulserna bortfaller eller blir oregelbundna kan det bli aktuellt att få en pacemaker inopererad. Det är en batteriförsedd dosa med två elektroder. Dosan opereras in under huden och elektroderna leds in i hjärtat för att ta över när inte retledningssystemet fungerar. Den proceduren märker inte pacemakerbäraren av.

Pacemakerbäraren kallas till regelbundna läkarkontroller och batteribyten görs vart 8-10 år. Vid svårare hjärtsvikt och kammarflimmer kan en defibrillator, det vill säga en pacemaker med tilläggsfunktioner, opereras in. Den pacemakern har tre elektroder varav två läggs in i hjärtat och den tredje via en ven utanpå vänster kammare. Förutom att den övervakar hjärtats rytm känner den av kammarflimmer och ger elstötar vid behov.
Stefan Wiberg talade också om kroniskt hjärtflimmer, då det är kaos i förmaken och ojämn hjärtrytm. Här styr symtomen delvis behandlingen. Det finns dock risker att beakta då läkemedel bör sättas in. Riskpoäng räknas vid högt blodtryck, diabetes, hjärtsvikt, person över 75 år och kvinna.

Många bra frågor kom från medlemmarna och många bra svar kom från hjärtläkare Stefan Wiberg, som avslutningsvis tackades med varma applåder.

 

Text: Gunilla Rotter