Höstjobb vid Kumla Hembygdsgård

Textstorlek:

Lördagen 6 okt samlades några ur Kumla Hembygdsförenings styrelse vid hembygdsgården för att utföra en del höstarbete. Även om löven ännu sitter kvar på den stora eken var det gott om andra nedfallna löv och grenar på den välklippta gräsmattan. Med gemensamma krafter räfsades de samman och kördes bort. Där låg också ett oräkneligt antal ekollon att ta bort.
Riktlinjer drogs upp för höstens ”Berättarkväll” i Ransta Nästas lokaler. Man hann även diskutera och planera för framtida arbete på byggnaderna, bl.a. tegeltak som måste förbättras.
När det var dags att göra avbrott för kaffe hade solen gått i moln och alla föredrog då att sitta inne i parstugans kök med sin fika.

Birgitta Brannemo